S/S Neva sänkt av tysk ubåt

Neva

S/S Neva. Bild SMM Fo215550

Manke 2

Kapitänleutnant Rolf Manke. Bild från webben.

S/S Neva ägd av AB Transmarin i Helsingborg avgick den 15 januari 1943 från Barsy Dock i Bristolkanalen. Hon skulle ingå i en konvojen  till Reykjavik. Befälhavare var Gustaf  B. Ahlström. Vid början av resan utsattes konvojen för flygangrepp, men Neva fick bara lätta skador.

När man befann sig på Nordatlanten, den 22 januari, träffades fartyget, som gick sist i konvojen, av en torped från U 358 med Kapitänleutnant Rolf Manke som fartygschef.
Torpeden träffade vid fyrans lucka på babordssida och fartyget revs upp och började vattenfyllas.

Styrbordslivbåten vräktes över ända precis när den nådde vattnet när den firades ned. Det rådde svår sjögång och hårt väder och alla ombord försvann.

Stewarden Axel Åkerlund hade inte få platser i livbåten utan var kvar ombord på Neva som nu sjönk snabbt. Rådande läge tvingade honom att hoppa i det iskalla vattnet iförd flytväst. Väl uppe på ytan kom en av Neva flottar flyttande mot honom och han lyckades ta sig upp på den.

Nöd ljus på flotten observerades av en brittisk trålare som till undsättning. Ytterligare en man från Neva räddades av trålaren. Det var matrosen G. E. Hammarstrand. Trålaren förde de överlevande till Reykjavik.

Totalt omkom 19 man från Neva av dessa var 14 utländska medborgare.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *