S/S Hedda sänkning 1941

Hedda 2

S/S Hedda. Bild SMM Fo213089

Den 16 november 1941 avgick S/S Hedda, ägd av Rederi AB Kullaberg i Höganäs från Västerås till Emden med last av malm. E. Sjösten var befälhavare. Den 23 november hade hon på grund av tät dimma tvingats ankra utanför Borkum.

Vid middagstid inträffade en våldsam minexplosion vid akterskeppet. Fartyget började hastigt sjunka på sex meters djup. Tre man skyddes vid explosionen. Dessa och nio till ur besättningen gick i en av livbåtarna och räddades av en Vorpostenboot. De kvar varande sju besättningsmännen, stannade kvar ombord till nästa dag, då fartyget hade börjat spolas över av sjöarna.

S/S Hedda blev liggande med bryggan ovan vatten på den mjuka sandbotten, varför en bärgning blev omöjlig. Vraket sprängdes senare för att inte hindra sjöfarten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *