Sverige och flyktingarna. Del 1

FLYKTINGAR

Bilden har inget association med texten. Bild från webben.

Under kriget blev Sverige en tillflyktsort för många av våra drabbade grannar.  Flyktingar sökte sig hit inte bara från Finland, Norge och Danmark utan även från andra länder. Vi bistod så gott vi kunde genom stödorganisationer och insamlingar, och många svenska hem öppnade sin dörr för flyktingar.

Under andra världskriget förvandlades svenskarnas och deras myndigheters inställning till främlingar. Före kriget var i landet bosatta personer som hade utländskt ursprung lätt räknade. Även utlänningar på besök väckte viss uppmärksamhet och om några av dem mot förmodan hade mörk hudfärg vände man sig om på gatan och stirrade. Sverige var svenskt.

De flesta svenskar hade en orolig känsla i maggropen när de hörde talas om de våldsriken som bredde ut sitt inflytande nere på kontinenten och  ansåg i allmänhet att om bara undvek att blanda sig i det som hände där och inte provocerade vilddjuren, skulle Sverige kanske klara sig undan i sin utkant av Europa.

Således fann flyktingarna under diktaturerna svenskarna rädda, ointresserade och avvisande. Myndigheterna nekade de flesta att alls komma in i landet och skickade tillbaka många som tagit sig in ändå. Också högt uppe i de styrande kretsarna var denna inställning förhärskade. Där var man medveten om hur svag samhällets beredskap var både civilt och militärt, och ville inte utmana de muskulösa skränfockarna i söder genom att erbjuda en fristad åt vad dessa kallade ”undermänniskor”.

Man hade också fått en felaktig uppfattning om den tänkbara mängden av flyktingar, och trodde att det skulle röra sig o hundratusenden. I själva verket var det inte många som från mitten av trettiotalet lyckades smita ut ur Hitlers domäner. De som kunde haft möjlighet att ta sig till Sverige var kanske bara några tiotusen. De hade inte utgjort något problem för folkhushållet.

De judiska flyktingar som försökte ta sig hit möttes av en inte särskilt stor, men primitivt högljudd rasistisk opinion, som propagerade mot ” import av främmande ras”. Många svenskar som haft det svårt under den stora arbetslösheten i början av trettiotalet förleddes att tro, att horden av utlänningar stod och väntade på att komma in och ta deras arbeten från dem.

Så kom kriget.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *