Falsterbokanalen öppnande 1941

FALSTERBO

Bild från webben.

Falsterbokanalen öppnas 1941 för att skydda sjöfarten mot minorna ute på Kattegatt.
Vid andra världskrigets utbrott vägrade Tyskland respektera den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. För svensk sjöfart var det en väsentlig skillnad då alla fartyg med ett djupgående på mellan 4 och 7 meter kunde passera inom fyrmilsgränsen men inte inom tremilagränsen utanför Falsterbonäset.

Den 25 november 1939 utlade tyskarna mineringar in till den svenska tremilagränsen vid Falsterbonäset. Detta betydde att svenska handelsfartyg inte säkert kunde komma in i eller ut ur Östersjön. Den 17 november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge och beslut om bygget togs den 22 december samma år. Den 3 januari 1940 startade arbetena. Den 1 augusti 1941 passerade den första passagerarbåten genom kanalen, men farleden var helt färdigbyggd först ett år senare.

 

Läs mer på webben:

Falsterbokanalen ur Sydsvenskan

Falsterbokanalen Svenska Wikipedia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *